Jantien010
Jantien010

Gemeente Schiedam

Op de website van de gemeente Schiedam staat veel informatie die voor alle Schiedammers bestemd is. Deze informatie komt van verschillende afdelingen bij elkaar. Hoe zorg je er nu voor dat alle webredacteuren dezelfde stijl gaan hanteren? En hoe toon je aan dat de website steeds belangrijker wordt in de informatievoorziening. In het programma dat ik voor de gemeente Schiedam ontwikkelde, stonden we stil bij die onderwerpen. En hebben we ook besproken hoe je je collega’s kunt betrekken bij de informatie op de site.

En kijk eens wat een uitzicht.

Jantien010 - Werk - Schiedam

"Schrijven is schrappen."

Godfried Bomans